Сряда, 22 Септември 2021

Вестоносец

1. Видиш ли в съня си вестоносец, означава че близък ще страда поради това, че говориш много.

2. Сънуваш ли себе си като вестоносец, значи ти предстои да ти се карат и укоряват без основание.