Четвъртък, 18 Юли 2019

Вестоносец

1. Видиш ли в съня си вестоносец, означава че близък ще страда поради това, че говориш много.

2. Сънуваш ли себе си като вестоносец, значи ти предстои да ти се карат и укоряват без основание.
Коментари ( 0 )

Все още няма коментари.