Петък, 24 Септември 2021

Вести

1. Сънуваш ли, че получаваш вести или изпращаш, значи че ти предстоят неочаквани парични загуби или печалби.

2. Чуеш ли насън новини по радиото или телевизията, означава че не трябва да говориш излишни неща.