Понеделник, 20 Септември 2021

Вест за смърт

1. Получаваш ли насън вест за смърт, предстои ти дълъг живот и щастие.