Четвъртък, 24 Септември 2020

Великодушен

1. Сънуваш ли се като великодушен човек, означава че в реалния живот не трябва да се съгласяваш на изкусителни предложения, за да не си въвличаш допълнителни неприятности, иначе има риск да се замесиш в тежко престъпление.