Събота, 3 Декември 2022

Вдигане

1. Сънуваш ли, че вдигаш нещо, значи че скоро ще бъдат признати усилията и трудът ти, хората около теб ще те приемат вече с други очи.

2. А видиш ли в съня си някой друг да вдига нещо, значи ти предстои да удостоиш околните ти с внимание, да признаеш техните положителни качества, да им дадеш заслуженото възнаграждение за добре свършена работа.