Петък, 29 Май 2020

Възпаление

1. Видиш ли насън някакво възпаление, значи ти предстои разваляне на отношенията между приятели, обидни думи между колеги, изпускане на нервите, напрегнати любовни отношения.