Сряда, 5 Август 2020

Възкръснал мъртвец

1. Ако в съня ти мъртвец възкръсне това е много добър знак.

2. Може да означава, че скоро ще ти се роди здрав син, който ще ти донесе много радост.

3. Възкръсването на мъртвец в съня ти може да ти дава знак смело да предприемаш бизнесначинания, защото всичките ти усилия ще се увенчаят с успех.