Събота, 31 Юли 2021

Вързан

1. Видиш ли насън, че някой е вързан, значи ще имаш сериозна връзка и постоянен партньор на работното място.

2. Сънуваш ли себе си вързан, значи ще бъдеш зависим от волята на друг човек.