Петък, 1 Декември 2023

Вървене

1. Сънуваш ли, че вървиш насън, означава че ти предстоят заслужени печалби и благополучие.

2. Сънуваш ли, че вървиш бавно, значи че ще вървиш по – назад от конкуренцията ти, а ако насън вървиш бързо, значи ще имаш кратки, но бързи успехи.

3. Видиш ли насън, че вървиш по вода, значи ти предстои голяма известност и слава.

4. А сънуваш ли, че вървиш по кал, значи ти предстои да допуснеш голяма грешка.

5. Сънуваш ли, че вървиш бавно, спокойно и изпитваш удоволствие от това, значи приятелите ти ще ти помагат, а ако вървенето е трудно и натоварващо, значи ти предстои много работа.