Понеделник, 18 Октомври 2021

Върколаци

1. Ако сънуваш върколаци, значи ще бъдеш несигурен, колеблив, ще се терзаеш душевно, ще бъдеш психическо напрежение.