Четвъртък, 28 Септември 2023

Варене, вариш

1. Сънуваш ли, че вариш или ври нещо, значи че скоро ще изгубиш нещо и ще претърпиш поражения.

2. Ако сънуваш нещо, което ври, значи те очакват опасности.