Четвъртък, 26 Ноември 2020

Мутреси

1. Ако сънуваш мутреси, значи искаш да се откъснеш от средата или ежедневието си, не си доволен от сегашните си занимания.