Вторник, 16 Април 2024

Магаре

1. Сънуваш ли рев на магаре, значи ще правиш без резултатни, напразни и глупави усилия.

2. Яздиш ли в съня си магаре, значи ще се изложиш пред хората.

3. Видиш ли насън магарешки трън, значи ще получиш добри вести или ще имаш странно приятелство.

4. Видиш ли насън магаре, предстои ти беда.

5. Ритне ли те или хвърли магаре в съня ти, значи ще злоупотребят с тебе.

6. Язди ли някой магаре в съня ти, значи ще те оскърбят.