Неделя, 26 Септември 2021

Мръзнене

1. Мръзнене (виж мраз).