Четвъртък, 2 Декември 2021

Мръсни чинии

1. Сънуваш ли мръсни чинии, значи ще имаш финансови трудности, ще имаш пречки при постигане на плановете си.