Събота, 3 Декември 2022

Мотоциклет

1. Сънуваш ли повреден мотоциклет, ще имаш затруднения и неприятности в контактите с хората.

2. Управляваш ли или видиш насън мотоциклет, значи ще имаш успех сред противоположния пол.