Събота, 6 Юни 2020

Мотив

1. Мотив (виж орнамент).