Четвъртък, 5 Август 2021

Морж

1. Ако сънувате, че гоните или вас ви гони морж, пазете се от простуда.