Сряда, 28 Септември 2022

Морава

1. Ходиш ли в съня си по морава, значи ще се отнесеш лекомислено и наивно.

2. Видиш ли в съня си морава, значи ще имаш постижения.