Четвъртък, 26 Ноември 2020

Монограм

1. Бродираш ли или видиш в съня си монограм, значи ще имаш грижи около близък.