Събота, 25 Март 2023

Монета

1. Чуеш ли в съня си звън на монети, значи ти предстоят здравословни проблеми и лъжлив слух.

2. Сънуваш ли монети, значи ще имаш променлив късмет.

3. Видиш ли насън златна монета, застрашават те болести.

4. Видиш ли или ти дават насън фалшива монета, значи ще бъдеш измамен в любовта.