Неделя, 3 Март 2024

Монашеско расо

1. Видиш ли насън някой друг да носи монашеско расо, значи ще се отхвърлиш по свое желание някое богатство.

2. Носиш ли монашеско расо в съня си, значи ще си беден, ще живееш в сиромашия, но качествата ти ще бъдат оценени, ще бъдеш уважаван, ще постигнеш творчески успехи.