Петък, 24 Септември 2021

Мокри дрехи

1. Сънувате ли, че сте облечени с мокри дрехи, това е знак, че ви дебнат неприятности със здравето или колеги в службата ще се опитат да ви изместят от мястото ви.

2. Мокри дрехи ако видите върху гърба на друг, това означава, че припряността ви може да ви вкара в конфузна ситуация.