Неделя, 12 Юли 2020

Могъщество

1. Сънуваш ли, че някой е могъщ, значи ще имаш покровител, защитник или влиятелен почитател.

2. Демонстрираш ли в съня си могъщество, значи няма да си уважаван, ще ти се присмиват.