Петък, 19 Април 2024

Много хора на едно място

1. Много хора на едно място ако са се събрали в съня ти, това е предупреждение за надвиснала опасност.

2. Освен непосредствената физическа заплаха за здравето ви, може да означава, че усилията ви няма да са оценени и достойнството ти ще бъде накърнено от пренебрежително отношение от страна на висшестоящ.