Вторник, 29 Септември 2020

Мляскане

1. Мляскаш ли някой в съня си, предстои ти бедност и глад.

2. Чуеш ли в съня си мляскане, предстои ти да чуеш лоши думи, клевети и обиди.