Петък, 24 Март 2023

Мишки

1. Сънуваш ли бели мишки, значи ще се страхуваш без да има защо.

2. Ловиш ли в съня си мишки, значи ще разбереш за тайни кроежи на проблемите си.

3. Сънуваш ли, че нещо е нагризано или препикано от мишки, значи конкурентите ще ти навредят, зложелател ще ти напакости.

4. Уловил ли си мишки в съня си, ще разбереш, че някой ти и верен и предан.

5. Ако видиш насън мишки, ще имаш враг.