Четвъртък, 24 Юни 2021

Милинка

1. Яде ли някой милинка в съня ти, значи не е добре да показваш чувствата и отношението си към някой колега.

2. Ядеш ли в съня си милинка, значи ще ядосаш някой.