Вторник, 3 Август 2021

Микроскоп

1. Използваш ли или видиш в съня си микроскоп, означава че уменията или възможностите ти ще намерят ново приложение.