Петък, 29 Септември 2023

Мезе

1. Опитваш ли или видиш в съня си мезе, означава че ще прекрачиш границата на благоприличието, ще си позволяваш повече, отколкото трябва или ти се полага.