Петък, 3 Юли 2020

Метроном

1. Чуваш ли в съня си тракането на метроном, означава че ще имаш неотложни задължения.

2. Използваш ли или видиш в съня си метроном, значи ти предстои да си отегчен от стереотипните си задължения и скучното си ежедневие.