Вторник, 4 Октомври 2022

Метличина

1. Береш ли или видиш в съня си метличина, значи ще отблъснат любовта ти.