Вторник, 24 Ноември 2020

Месия

1. Сънуваш ли месия, значи ще имаш успехи в делата си.