Неделя, 31 Май 2020

Месене, месиш

1. Меси ли някой тесто в съня ти, значи че някой ще харчи събираното с толкова труд.

2. Месиш ли тесто или хляб в съня си, значи ще натрупаш състояние, ще забогатееш.