Събота, 22 Юни 2024

Месечен цикъл

1. Когато в насън ви дойде месечния цикъл, това е знак, че ще научите истина, която много трудно ще понесете и приемете.