Петък, 14 Юни 2024

Мерник

1. Целиш ли се в съня си през мерник, значи трябва да си пазиш завоюваните позиции, работата и мястото.

2. Видиш ли насън мерник, значи някой те е взел на прицел.