Събота, 26 Септември 2020

Механизъм, механично пиано, механични иг

1. Чуеш ли в съня си звук на механично пиано, значи ще имаш новина, която ще те изненада.

2. Видиш ли в съня си механизъм, механично пиано или механични играчки, предстоят ти промени, свързани с жилището или с досегашната работа.

3. Видиш ли насън механично пиано, значи ще те смутят стари спомени.

4. Сънуваш ли механични играчки, които работят, значи ще ти увеличат заплащането, а ако са повредени, ще имаш застой в бизнеса.