Събота, 27 Ноември 2021

Медуза

1. Видиш ли в съня си медуза, значи трябва да се пазиш от конфликти в семейството, злополуки в бита, от взлом, пожар.