Събота, 25 Септември 2021

Мъж

1. Сънуваш ли старец, ще имаш късмет.

2. Млад мъж в съня ти е знак за безпокойства и тревоги.

3. Сънуваш ли мъж, ще научиш нещо за себе си.

4. Видиш ли насън много мъже, ще имаш потенциални неприятели.

5. Сънуваш ли стар мъж, ще придобиеш мъдрост.

6. Сънува ли жена млад мъж, ще се впусне в рискована авантюра.

7. Видиш ли непознат мъж, грози те опасност.