Четвъртък, 29 Юли 2021

Мастика

1. Пие ли някой мастика в съня ти, значи че най – близките ти мислят лошо.

2. Пиеш ли в съня си мастика, значи че те подозират в нещо без да има защо.