Петък, 6 Август 2021

Машинописец

1. Видиш ли в съня си машинописец, значи че някой друг ще бъде облагодетелстван от труда ти.

2. Сънуваш ли себе си като машнинописец, значи ще се справиш със сложна и отговорна задача.