Четвъртък, 17 Юни 2021

Машина, машинист

1. Сънуваш ли, че си машнинист, значи ще имаш служебна командировка, от която зависят много неща.

2. Видиш ли в съня си работеща машина, значи ще си преизпълнен с енергия, желание за работа и нови идеи.

3. Ако сънуваш пишеща машина, предстои ти самота и творческо вдъхновение.