Четвъртък, 28 Септември 2023

Мас

1. Готвиш ли с мас, ядеш я или я видиш в съня си, значи ще се тревожиш и ядосваш.