Четвъртък, 28 Септември 2023

Мъртъвци

1. Сънуваш ли, че живи са мъртъвци, пази се от болести.

2. Ако говориш с мъртъвци насън, в семейството ще има смъртен случай.

3. Ако мъртъвците в съня ти са непознати, означава избавление, а ако са близки, ще бъдеш здрав.