Вторник, 21 Септември 2021

Марш, маршируваш

1. Изпълняваш ли или слушаш в съня си марш, значи ще имаш бърз прогрес на работното място.

2. Видиш ли или сънуваш насън хора, които маршируват, значи ще разбереш за лоши новини и весто, които ще те разтревожат.