Понеделник, 27 Септември 2021

Марка

1. Лепиш ли в съня си марка на плик, значи трябва да се постараеш да си намериш по – печеливш бизнес.

2. Сънуваш ли пощенска марка, значи ти предстои път.