Неделя, 26 Септември 2021

Мъчение, мъчител

1. Видиш ли в съня си мъчител, значи ще попаднеш в лоша компания, ще имаш съмнителни приятели.

2. Сънуваш ли мъчител, значи ще съжаляваш и ще се разкайваш за постъпките си, ще измъчваш някого.