Вторник, 16 Април 2024

Мач

1. Участваш ли в съня си в мач, значи че проблемите и усилията ти ще са обезличени в общия фон на събитията.

2. Наблюдаваш ли в съня си спортно състезание, означава че вниманието и времето ти ще бъдат ангажирани с чужди проблеми.