Събота, 20 Април 2024

Йога

1. Ако сънуваш йога, значи те очаква да видиш силен опонент с необичайно държание.

2. Видиш ли насън, че ти си йога, значи ти предстои да положиш даже и извън силите ти старание, за да осъществиш това, което искаш.