Събота, 28 Май 2022

Гусла

1. Сънуваш ли, че виждаш или свириш на гусла, очакват те празнични дни и веселия.

2. Видиш ли друг да свири на гусла, ще имаш тревоги и мъки.